Katalógus Árlista Hírlevél Kapcsolat Laptérkép
Hírek
Rekord forróság Brazíliában

http://www.greenfo.hu/hirek/2014/02/15/rekord-forrosag-braziliaban

Kína bevette az Antarktiszt is

http://kitekinto.hu/global/2014/02/15/kina_bevette_az_antraktiszt_is/#.UwHkT84ls1d

A magyar tüzeléstechnikai mérőműszer gyártás 15 éves múltja és jövője a kéményseprőipar szolgálatában
A Stieber Levegőtisztaság-védelmi Bt. a Stiebertech Bt. és a Stieber és Társai Kft. jogutódjaként 15 éve képviselteti magát a tüzeléstechnika és kéményseprőipar piacán. Ez időszak alatt, több mint 5000 egyedi mérőkészüléket gyártott le, mellyel a tüzeléstechnikai szakemberek és a kéményseprők munkáját elősegítette.
Ezek az egyedi mérőkészülékek kifejezetten a magyar piac igényeinek és a magyarországi ipari környezetnek megfelelően lettek kifejlesztve, igazodtak a kis és közép vállalkozások beszerzési igényeihez, és a magyarországi ügyfélgondozási elvárásokhoz. A fejlesztési szempontok nem a formatervezett kivitelt, hanem a robosztus műszerházat és a könnyű kezelhetőséget helyezték előtérbe, így valamennyi készülékünk hosszú életű karriert futott be. Míg az európai gyártók többnyire 3 évre tervezték készülékeiket, a mi termékeinkből 10-12 éves készülékek is visszakerülnek szervizre, kalibrálásra és további üzemeltetésre. Büszkék vagyunk arra, hogy nagy magasságból leejtett vagy összetört házú esetleg megégett házú műszereink is biztonságos mérést szolgáltattak mindaddig, míg a megrendelő rá nem szánta magát a nagy felújításra. Ellentétben a vezető európai gyártókkal cégünk nagy hangsúlyt fordított a műszerek hazai gyors szervizelhetőségére, mely nem fő darab cserével, hanem a tényleges hiba feltárásával és kijavításával került kivitelezésre. Minden szerviz műveletet akkreditált kalibrálás kísér, melyhez kapcsolódóan a műszer mérési paramétereit ellenőrizzük, mérési pontosságát után állítjuk, és ezt követően kalibráljuk. Számos esetben előfordult, hogy európai műszergyártók termékeinek elhangolódása után a magyarországi pontosság ellenőrzés és beállítás nem volt megvalósítható, így a kalibrálás csak a pontatlan érték leolvasásából és dokumentálásából állhatott. ez a hibát cégünk a kezdetektől fogva tudatosan kezelte, és a beállíthatóságot szem előtt tartva fejlesztette termékeit. Szakszervizünk és akkreditált kalibráló laboratóriumunk 25 gyártó több mint 70 termékére szakosodott, így a saját gyártmányaink szervizével együtt évente több. mint 1700 műszerjavítást és ugyanennyi kalibrálást hajtunk végre. A kéményseprőipar számára kifejlesztett mérőkészülékeink több generációnk keresztül jutottak el mai korszerű formáikba, de mindegyikük több, mint 10 éves gyártási múltra tekint vissza. A főbb műszercsoportok az alábbiak:
 • Szimat 1 CO személyi szén-monoxid riasztó és kereső készülék
 • GSZM 01 gázszivárgás-kereső mérőkészülék
 • DM 120 differenciál nyomásmérő család 6 különböző méréstartománnyal
 • Enviro 30 multifunkcionális tüzeléstechnikai és kéményseprő mérőkészülék
 • Enviro 51 hordozható professzionális füstgáz-analizátor család
 • Szimat 2H biztonsági CO kapcsoló falikazánokhoz
 • Cégünk megújult lendülettel 15 fős létszámmal folyamatosan tervezi és fejleszti a fenti műszerek újabb, megbízhatóbb és formatervezettebb példányait, hogy megfeleljen a hazai piac megújult elvárásainak. Ügyfélgondozásában és szolgáltatásaiban egyedülálló módon kezeli hazai ügyfeleit, és terjeszkedik a környező országokban. Hiszünk abban, hogy van létjogosultsága a magyar gyártásnak a magyar tulajdonú cégeknek és az emelt színvonalú szolgáltatásnak.
  Stieber József ügyvezető
  Folyamatos extraktív mintavételezéssel ellátott kén-hidrogén elemzők üzemeltetési tapasztalatai
  Az ipari és kommunális szennyvízkezelés gyakori problémája a kén-hidrogén mentesítés. A kommunális szennyvízátemelő telepek elhelyezkedésükből adódóan erős szaghatással hívják fel magukra a lakosság figyelmét. Ezen szaghatás okozója az a néhány kén-hidrogén termelő baktériumfaj, melynek szaporodása ma már korszerű oxigénadagolásos és mikrobiológiai módszerekkel megszüntethető. Mindezen eljárások alapja a folyamatos monitoring, mely magára a kén-hidrogén gáz koncentrációjának mérésére alapul. Ha megnézzük ezen gázkomponens mérésének technikai megoldásait, azt találjuk, hogy széles skálán mozognak lehetőségeink. Ezek azonban a mérési elvekre vonatkoznak, és nem tükrözik a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségeit.
  Tekintsük át most a leggyakrabban alkalmazott mérési módszereket.
  A, Diffúz félvezetős gáztávadó fej elhelyezése közvetlenül a csatornatérben. Ennek a módszernek a nagy előnye, hogy az érzékelő szenzor kedvező árfekvésű és mintavételi szivattyút nem tartalmaz. A korrozív és agresszív gázok és gőzök közvetlenül nem csapódnak le a szenzorfejre mivel az kb. 3 °C-on izzó félvezető lapkát tartalmaz, mely a szenzor burkolatot is harmatpont fölé fűti. Hátránya azonban a módszernek, hogy alapérzékenysége gyenge kb. 20-30 ppm-től szolgáltat megbízható jelet, és ezáltal közvetlen szabályzásra nem alkalmas. Nullpont ingadozása és mérési eredmény reprodukálható képessége rosszabb, mint 10%, ezért az ilyen érzékelőket heti rendszerességgel kellene kalibrálni. Tapasztalatunk szerint a felhasználó ezt nem teszi meg, ezért az ilyen érzékelőkkel felépített monitoringok többnyire működésképtelenek. Legnagyobb problémájuk mégis abban rejlik, hogy hirtelen áradások esetén a szenzorfej víz alá kerül, és ilyenkor a javítás költsége jelentős.
  B, Elektrokémiai cellás gáztávadó fej elhelyezése közvetlenül a csatorna térben. Ennek a módszernek nagy előnye, hogy igen jó pontosságú, nagy nullpont stabilitású és jó reprodukálható képességgel rendelkező szenzorokat készítenek, melyek alacsony tartományban 2-3 ppm-es mérési eredményt is megbízhatóan szolgáltatnak. Hátrányuk azonban, hogy az agresszív gázok és gőzök lecsapódnak az érzékelőkben, és igen rövid idő alatt tönkreteszik azt. Az ilyen berendezések csak akkor működnek megbízhatóan, ha érzékelő szenzoraikat 3-6 havonta lecserélik. Ez azonban költséges megoldás, melyet a felhasználó nem alkalmaz ezért ez a mérési módszer is használhatatlan a telepített berendezések esetében. Természetesen ezek a fejek sem szeretik, ha szennyvíz alá merülnek, sőt az ilyenkor fellépő javítási költség magasabb, mint a diffúz félvezetők esetében.
  C, Diffúz félvezetővel felépített extraktív mintavétel lényege, hogy a mintagázt egy csővezetéken keresztül elemzőszekrénybe szívjuk, ahol vízdugóval ellátott biztonsági berendezést alkalmazunk, mely megakadályozza a szennyvíz közvetlen felszívását. Nincs szükség a mintagáz szárítására, mivel az érzékelő felületén a korrozív gázok és gőzök nem csapódnak ki. Ez a legolcsóbb extraktív elemzési módszer, melynek hátránya a rossz nullpont stabilitás, és reprodukálható képesség, valamint a gyenge alapérzékenység. Alkalmazható minden olyan technológiánál, ahol 20 ppm feletti mérési eredmények riasztással történő jelzése szükséges.
  D, elektrokémiai érzékelővel felépített extraktív mintavétel. Az eljárás a C pontban leírtak szerit történik, kiegészítve egy mintahűtő egységgel, mely a gázt 5°C alá hűtve egy perisztaltikus vízszivattyú segítségével eltávolítja annak kondenzátum tartalmát, és a hűtött száraz gáz nem tesz kárt az érzékelőben. Hátránya a módszernek, hogy drágább a C pontban leírtaknál, előnye azonban a jó nullpont stabilitás, a kedvező reprodukálható képesség és a 2-3 ppm-től már megbízható mérési eredmény.
  Cégünk az elmúlt 10 évben számos berendezést telepített mind a négy ismertetett módszerrel és eközben figyelemmel kísért a piacon megtalálható technikai megoldásokat, és azok gyakorlati alkalmazását. Megállapítottuk, hogy a csatornában elhelyezett érzékelő fejek hosszútávon jelentős üzemeltetési költséget hoznak a megrendelő számára. Igaz ugyan, hogy ezen berendezések bekerülési ára, mintegy felét teszik ki az extraktív mérőszekrényeknek, de nem váltja be a vele szemben támasztott igényeket, és a gyakori áradások teljes egészében tönkreteszik a fejeket. Hosszútávon megbízható megoldást csak az elektrokémiai cellával felépített extraktív mintavétel hozott, melyeknél az alábbi technikai szempontokat vettük figyelembe:
  1. A mintavételi helyet úgy jelöltük ki, hogy az reprezentálja a várt eredményeket, de csak nagyobb áradmány esetén kerüljön elöntésre.
  2. A mintavételi cső végére speciális szűrőt helyezünk a nagyobb szemcsék fennakadása érdekében.
  3. A csatorna téren kívüli csőszakaszt leszigeteljük, illetve ha szükséges megfűtjük, elkerülve a kifagyás veszélyét.
  4. Az elemző szekrényt olyan közel helyezzük a mintavételi ponthoz, amennyire csak lehet.
  5. Az elemző szekrényt hőszigeteljük és termosztáttal ellátott szellőztetés/fűtés vezérlést építünk ki.
  Mindig lesznek olyan cégek, akik az olcsóbb elemzési módszereket választják, azonban egyre nő azok száma, akik előtérbe helyezik a megbízható, eredményes megoldásokat, mérőszekrényünket nekik ajánljuk.
  Referenciáink:
  Dunamenti Regionális Vízművek
  Fővárosi Csatornázási Művek
  Stieber József ügyvezető