Katalógus Árlista Hírlevél Kapcsolat Laptérkép
Abszorberek
    Ipari célokra egyedi tervezésű gáztisztító egységek tervezése és kivitelezése.
  • Gázellátó rendszerek biztonsági ágainak mérgesgáz eltávolítása.
  • Purafil™ kemiszorpciós töltetek alkalmazása, és forgalmazása
A Purafil kemiszorpciós szubsztrátok előnyös tulajdonságai az aktív szénhez képest:
  • Többféle vegyületet nyel el, az könnyebb gázok is megkötődnek.
  • A megkötés nem reverzibilis, az egyszer elnyelt szennyezés nem deszorbeálódhat.
  • Nem gyúlékony, használható veszélyes
  • Példák nagy hatékonysággal eltávolítható anyagokra: kén-dioxid, nitrogén-oxid, kénhidrogén, formaldehid, alkoholok, sósav, merkaptán, ózon, ammónia, klór